2012-2013
Στιγμές από τη σχολική χρονιά 2012-2013

2011-2012
Στιγμές από τη σχολική χρονιά 2011-2012

2010-2011
Στιγμές από τη σχολική χρονιά 2010-2011

2009-2010

2008-2009
Στιγμές από τη σχολική χρονιά 2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006
Στιγμές από τη σχολική χρονιά 2005-2006

2004-2005

2003 και παλαιότερα...
Στιγμές διασκέδασης στο Σ.Ε.Κ. Νέας Σμύρνης