Το Πρόγραμμα ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ θεσπίστηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας το 1994 και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, με στόχο τη γνωριμία και ενασχόληση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τον Τεχνολογικό Πολιτισμό και τις Νέες Τεχνολογίες, μέσα από μια διαφορετικού τύπου εκπαιδευτική διαδικασία όπου η θεωρία συναντά την πράξη.
Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑν) και απευθυνόταν σε μαθητές και καθηγητές Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων.
Σκοπός του προγράμματος ήταν να δώσει τη δυνατότητα στις σχολικές ομάδες, να ασχοληθούν με τη μελέτη ενός τεχνολογικού θέματος της επιλογής τους, το οποίο να διακρίνεται για την πρωτοτυπία και την εφευρετικότητα του, καθώς και για την δυνατότητα εφαρμογής και πρακτικής αξιοποίησης του.

Το eTwinning είναι η κύρια δράση του προγράμματος eLearning της Ευρωπαικής Επιτροπής.
Αυτή η πρωτοβουλία μεταφέρει την ιδέα της αδελφοποίηση των σχολείων σε ένα νέο επίπεδο. Οραματίζεται την Ευρωπαϊκή αδελφοποίηση σχολείων να πραγματοποιείται για εκτεταμένη χρονική περίοδο και να εμπλέκει ένα μεγάλο αριθμό από εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων και προσωπικό στήριξης σε πολλαπλά επίπεδα και σε πολλαπλά αντικείμενα.
etwinningΤο eTwinning είναι ένας τρόπος να δουλέψουν τα σχολεία πέρα από τα εθνικά σύνορα και να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη. Δύο σχολεία από δύο διαφορετικά κράτη δημιουργούν μια συνεργασία με σκοπό να δουλέψουν μαζί σε κοινά σχέδια εργασιών και να μοιραστούν ιδέες και εμπειρίες. Συνδέονται μεταξύ τους κυρίως χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο καθώς και νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, αλλά επίσης προγραμματίζουν ανταλλαγές για να συναντηθούν.
Το eTwinning αναπτύσσει και ενισχύει την συνεργασία εξ' αποστάσεως και την διδασκαλία μεταξύ σχολείων. Φέρνει έναν ομαδικό τρόπο εργασίας μέσα στα προγράμματα σπουδών και παρέχει μια ευκαιρία τους νεαρούς Ευρωπαίους να μάθουν για την πολιτιστική και κοινωνική ζωή των άλλων και να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στις ξένες γλώσσες.
Μπορείτε να επισκευτείτε το http://www.eTwinning.net για να μάθετε περισσότερα, καθώς και το Δικτυακό Τόπο της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης, http://etwinning.sch.gr.